Vanaf 1 september 2019 zullen wij stapsgewijs ons studieaanbod volgens de nieuwe onderwijshervorming organiseren.
Dit model omvat 8 studiedomeinen en gaat uit van een getrapte – en dus meer gerichtestudiekeuze met een duidelijk doel: doorstromen naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide.

In schooljaar 2019-2020 zal het eerste jaar van de eerste graad hervormd worden, in 2020-2021 het tweede jaar van de eerste graad, 2021-2022 eerste leerjaar tweede graad, enzovoorts. Na 6 jaar zal de hervorming volledig doorgevoerd zijn.

Leerlingen die vanaf schooljaar 2019-2020 instappen in het eerste jaar zullen hun carrière volledig binnen de vernieuwde tabel vervolledigen.
Stroomt uw zoon of dochter in een hoger jaar in gelieve dan goed op te letten dat u de juiste tabel gebruikt.
De schooljaren staan telkens vermeld bij het leerjaar in de tabellen.

Via deze link vindt u ons nog lopende studieaanbod, stapsgewijs afgebouwd vanaf schooljaar 2019-2020.

Hieronder vindt u ons studieaanbod, stapsgewijs opgebouwd vanaf schooljaar 2019-2020

→ van toepassing op de schoolcarrière van leerlingen die voor schooljaar 2019-2020 ingeschreven worden in het 1e leerjaar
1e graad1e leerjaar A
STEM - Wetenschappen
1W
STEM² - Technologie & Marketing
1TM

2e leerjaar
Vanaf 2020-2021
STEM -
Wetenschappen
& Moderne Talen
2WM
STEM -
Technologische
Wetenschappen
2TW
STEM -
Technieken
2ST
Economie &
Organisatie
2EO
Doorstroom
Doorstroom-Arbeidsmarkt
ASO
TSO
2e graad1e leerjaar
Vanaf 2021-2022
3NW
Natuurwetenschappen
STEM
4NW
3BW
Biotechnische Wetenschappen
4BW
3TW
Technologische
Wetenschappen
4TW
3EM
Elektromechanische
Technieken
4EM
3ET
Elektrotechnieken
4ET
3BO
Bedrijf &
Organisatie + CTA*
4BO
2e leerjaar
Vanaf 2022-2023
3e graad1e leerjaar
Vanaf 2023-2024

5WW
Wetenschappen -
Wiskunde
6WW
5BW
Biotechnologische
&
Chemische Wetenschappen
6BW
5TW
Technologische Wetenschappen &
Engineering
6TW

5MC
Mechatronica
6MC

5AT
Autotechnieken
6AT

5ET
Elektrotechnieken
6ET

5CO
Commerciële
Organisatie + CTA*
6CO
2e leerjaar
Vanaf 2024-2025
Diploma Secundair Onderwijs (type A)
1e graad1e leerjaar B
Technologie of taal
1B
2e leerjaar B
Vanaf 2020-2021
Technieken (elektriciteit - metaal - hout&bouw)
2B
Arbeidsmarktgericht (A)
BSO
2e graad1e leerjaar
Vanaf 2021-2022

3EB
Elektriciteit
4EB

3MB
Mechanica
4MB

3HB
Hout
4HB
2e leerjaar
Vanaf 2022-2023
3e graad1e leerjaar
Vanaf 2023-2024

5EB
    Elektrische Installaties    
6EB

5AB
Onderhoudsmechanica Auto
6AB

5HB
Schrijnwerk of Interieurwerk
6HB
2e leerjaar
Vanaf 2024-2025
Diploma Secundair Onderwijs (type B)
Secundair-Na-Secundair (Se-N-Se)