Vanaf 1 september 2019 organiseren wij stapsgewijs ons studieaanbod volgens de nieuwe onderwijshervorming.
Dit model omvat 8 studiedomeinen en gaat uit van een getrapte – en dus meer gerichtestudiekeuze met een duidelijk doel: doorstromen naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide.

Dit schooljaar werd het eerste jaar van de eerste graad hervormd, in 2020-2021 het tweede jaar van de eerste graad, 2021-2022 eerste leerjaar tweede graad, enzovoorts. Na 6 jaar zal de hervorming volledig doorgevoerd zijn.

Leerlingen van de eerste graad zullen hun carrière volledig binnen de vernieuwde tabel vervolledigen.
Stroomt uw zoon of dochter in een hoger jaar in gelieve dan goed op te letten dat u de juiste tabel gebruikt.
Via deze link vindt u ons nog lopende studieaanbod, stapsgewijs afgebouwd vanaf schooljaar 2019-2020. Bij elke studierichting vindt u 3D-beelden en filmpjes van onze leerlingen!
De schooljaren staan telkens vermeld bij het leerjaar in de tabellen.

1e graad1e leerjaar B
Technologie of taal
1B
2e leerjaar B
Technieken (elektriciteit - metaal - hout&bouw)
2B
Arbeidsmarktgericht (A)
BSO
2e graad1e leerjaar
Vanaf 2021-2022

3EB
Elektriciteit
4EB

3MB
Mechanica
4MB

3HB
Hout
4HB
2e leerjaar
Vanaf 2022-2023
3e graad1e leerjaar
Vanaf 2023-2024

5EB
    Elektrische Installaties    
6EB

5AB
Onderhoudsmechanica Auto
6AB

5HB
Schrijnwerk of Interieurwerk
6HB
2e leerjaar
Vanaf 2024-2025
Diploma Secundair Onderwijs (type B)
Secundair-Na-Secundair (Se-N-Se)