Filter Staff

Leerkrachten & Leerlingen

Onze gemotiveerde en enthousiaste leraren, die dag in dag uit het beste van zichzelf geven om onze meer dan 500 leerlingen te leren leven en te leren leren.

Directie

Algemeen directeur

Dhr. F. De Houwer

Pedagogisch directeur

Dhr. S. Helsen

Mr. Kurt Torfs

Huismeester

Hij is het administratief hoofd van onze school.

Mr. Bert Peeters

Intern pedagogisch begeleider

Coördinator van de leerlingenbegeleiding. Hij heeft een vaste plek op het secretariaat, waar je hem steeds kan aanspreken.

Mr. Tommy Van Brandt

Directiesecretaris

Hij behartigt alle administratieve leerlingendossiers. Je wendt je ook tot hem voor o.a. kopiekrediet, adreswijzigingen, alle schoolattesten, …

Mr. Kris Sels

Intern pedagogisch begeleider

Steeds een luisterend oor beschikbaar voor jou en je problemen. Hij coördineert de werking van de leerlingenraad. Ook hij heeft een vaste stek op het secretariaat.

Mr. Jorn Stoops

Vertrouwensleraar

Hij vervult de rol van vertrouwensleraar voor onze leerlingen. Daarnaast staat hij in voor de organisatie van de studiereizen en de dagelijkse vervangingen. Verder is hij verantwoordelijk voor alle digitale boeken.

Mevr. Chris Van Looy

Administratief medewerkster

Zij behartigt de personeelsdossiers en houdt dagelijks de administratie m.b.t. de afwezige leerlingen bij. Ben je te laat op school, of moet je vroeger de school verlaten omwille van bv. een gepland doktersbezoek, dan moet je je bij haar komen melden.

Mevr. Ann Meulenijzer

Administratief medewerkster

Zij staat in voor het nemen van fotokopieën.

Mr. Tom Nauwelaers

Zorg- en tuchtverantwoordelijke

Zorg- en tuchtverantwoordelijke eerste graad.

Mr. Paul Jacobs

Zorg- en tuchtverantwoordelijke

Zorg- en tuchtverantwoordelijke tweede graad.

Mevr. Nadine Van den Putte

Zorg- en tuchtverantwoordelijke

Zorg- en tuchtverantwoordelijke derde graad.

Mr. Jan Jacobs

Technisch adviseur – coördinator

Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid, de infrastructuurwerken en de gehele schooluitrusting en leidt de organisatie binnen labo’s en werkplaatsen in goede banen. Daarnaast coördineert hij het studiegebied hout.

Mr. Jan Van Weert

Technisch adviseur

Hij coördineert de studiegebieden auto, elektriciteit en elektromechanica. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de leerlingenstages.

Mr. Ronald Coenen

Technisch adviseur

Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de school. Daarnaast leidt hij alle festiviteiten in goede banen.

Mr. Jan Verreet

Bestuurssecretaris

Beheert de jaarkalender en bereidt de algemene schoolactiviteiten voor. Tevens is hij werkzaam als persvoorlichter.

Mr. Yves Laenen

ICT-coördinator

Hij is verantwoordelijk voor het computer- en netwerkbeheer binnen de school.

Mr. Jeroen Jacobs

ICT-medewerker

Hij houdt de computer- en netwerkinfrastructuur operationeel.

Mr. Erik Verrijkt

Preventieadviseur

Hij bewaakt het algemeen welzijn van leerlingen en personeelsleden binnen onze school.

Mr. Stefan Scheltjens

Adviseur personeel & organisatie

Hij is o.a. verantwoordelijk voor het aanmaken van de lessenroosters, lokaalwijzigingen en examenregelingen.

Mevr. Hilde Sels

Opvoedster

Zij assisteert de technisch adviseurs met de verwerking van hun administratie.

Mr. Wout Smits

Opvoeder

Bij hem kan je terecht voor vragen m.b.t. werkbladen, handboeken, verloren en gevonden voorwerpen … Bovendien behandelt hij het verzekeringsdossier van de school. D.w.z. dat je bij hem terecht kan voor zowel de aangifte van eventuele schoolongevallen als voor de verdere administratieve afhandeling van deze dossiers. Ook ondersteunt hij de administratie m.b.t. de afwezige leerlingen.