Labo Elektromechanica

C103, één van onze labo's elektromechanica. Dit labo is uitgerust met meettoestellen, PLC's, motoren, frequentieregelaars, meet- en regeltechnieken, ...

Ook in labo C07 gaan onze leerlingen aan de slag met verschillende soorten meetapparatuur, motorsturingen, PLC's, ... 

Omschrijving

De studierichting Elektromechanische Technieken (EM) behoort tot de groep theoretisch-technische studierichtingen. Ze maakt je vertrouwd met de wetenschappelijke onderzoeksmethoden en uitvoeringstechnieken van materialen en van elektrische en elektronische schakelingen. Wetenschappen en wiskunde ondersteunen het geheel.

Profiel

Via een grondige kennis van sterkteleer, mechanica en toegepaste mechanica wordt de basis gelegd voor de studie van werktuigbouwkundige machines en hun onderdelen. De studie van automatiseringsprocessen ondersteunt het zelf-probleemoplossend-werken met behulp van mechanische, elektrische, hydraulische en/of pneumatische componenten. Hierbij wordt de PLC (industriële computer) als stuurelement aangewend om deze processen te programmeren en te sturen. Dit alles wordt ondersteund met labo-oefeningen.

Studietraject

Na de 2e graad Elektromechanische Technieken (EM) ligt de keuze Mechatronica (MC) in de 3e graad voor de hand. Let hierbij toch op voor de component wiskunde, want deze blijft belangrijk. De 2e graad Elektromechanische Technieken (EM) levert zowel op mechanisch als elektrisch vlak de noodzakelijke voorkennis voor de studierichting Autotechnieken TSO en vormt hiervoor bijgevolg de ideale voorbereiding.

Toekomstmogelijkheden

Mechatronica (MC) bereidt enerzijds voor om succesvol door te stromen naar een professionele bacheloropleiding (o.a. klimatisering, onderhoudstechnologie, procesautomatisering, elektronica, ICT, …) en anderzijds heeft de leerling vaardigheden verworven die hem toelaten in ondernemingen polyvalente technologische taken op te nemen. Immers omwille van de brede vorming kan men in heel wat bedrijven terecht als onderhoudstechnicus, verantwoordelijke technicus van een onderhoudsploeg, operator van automatische stuursystemen, …
1e & 2e leerjaar van de 2e graad TSO
Elektromechanische Technieken (3EM - 4EM)
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer2 u.
Aardrijkskunde1 u.
Engels2 u.
Frans2 u.
Geschiedenis1 u.*
Informatica0 u. - 1 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Natuurwetenschappen1 u. - 2 u.
Nederlands4 u.
Wiskunde4 u.
Elektriciteit en labo3 u.
Mechanica en labo4 u. - 3 u.
Realisaties elektriciteit3 u.
Realisaties mechanica4 u.
Focus Pedagogisch Project1 u. - 0 u.
Totaal lestijdenpakket per week:34 u.
* keuze om dit vak 1 u. per week in het Nederlands of in het Engels te volgen (vanaf schooljaar 2024-2025)
1e & 2e leerjaar van de 3e graad TSO
Mechatronica (5MC - 6MC)
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer2 u.
Duits2 u.*
Engels2 u.
Frans2 u.
Geschiedenis1 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Nederlands2 u.
Wetenschappen1 u.
Wiskunde4 u.
Elektriciteit en labo4 u.
Elektronica en automatiseringsprocessen2 u.
Mechanica en labo6 u.
Projecten Elektromechanische Processen6 u.
Totaal lestijdenpakket per week:34 u.
* een leerling kan, in overleg met de titularis, er ook voor kiezen om Duits in het rooster op te nemen, in dit geval volgt de leerling 36 u. les.