Geschiedenis

*klik op de tijdlijn voor een grotere weergave

 

Benaming van de school

In de loop van het schooljaar 1988-1989 werd de naam van onze school aangepast. Het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (GITO) werd omgevormd tot Gemeentelijk Instituut voor Technisch en Handelsonderwijs (Githo).
Op die manier wilde de school aan de buitenwereld beter bekend maken dat onze school ondertussen ook over een handelsafdeling beschikte.

Sinds het opstarten van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) tijdens het schooljaar 2016-2017 is de schoolbenaming echter opnieuw achterhaald.

De verkorte benaming Githo is ondertussen evenwel een gevestigde waarde in de regio en ver daarbuiten. Vandaar dat wij als nieuwe schoolnaam bewust kiezen voor de letterwoorden “githo nijlen”.

Waar staan we voor?

githo nijlen is een school met een rijk verleden.
Uit de tijdlijn blijkt de enorme evolutie die onze school heeft doorgemaakt sinds de oprichting in 1964. Van een diamantschooltje met 170 leerlingen zijn we uitgegroeid tot een school die hoogtechnologische richtingen aanbiedt aan een 700-tal leerlingen.

Het pedagogisch project of de missie van de school bleef al die jaren echter ongewijzigd. Al meer dan 50 jaar houdt githo nijlen vast aan dezelfde basisprincipes:

  • studierichtingen aanbieden die maatschappelijk relevant zijn
  • een gestructureerd schoolklimaat creëren waar leren mogelijk is met alle leerlingen, leerkrachten en medewerkers samenleven: het WIJ-gevoel
  • het ontwikkelen van de sociale vaardigheden van onze leerlingen
  • nauwe verbondenheid met lokale gemeenschap en bedrijfswereld

Het schoolbestuur van githo nijlen onderschrijft het “Gemeenschappelijk pedagogisch project van het officieel gesubsidieerd onderwijs stedelijke, gemeentelijke schoolbesturen en Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel”.

Waar staan we voor?

Hey jij daar
Ken je onze school al?
Het is een school
die jongeren
wil voorbereiden op een kansrijke toekomst.
Daarom bieden we uitsluitend studierichtingen aan
die er ‘toe doen’.
Om dit waar te maken onderhouden we
nauwe contacten met de plaatselijke gemeenschap.
Wij willen een evenwichtige omgeving vormen
waar de afspraken duidelijk zijn
waar je jezelf kan zijn
en waar er echt samengeleefd wordt
zodat we samen met jou kunnen bouwen aan je toekomst!
Een toekomst
waar je je talenten hebt ontdekt
en heb geleerd hoe deze ten volle te benutten.
Een toekomst
waarin je samenwerkt met anderen
onbevooroordeeld in alle respect, vrijheid en gelijkheid.
Een toekomst
waarin dromen werkelijkheid worden.
Samen bouwen wij aan je toekomst
samen maken we er werk van!

Waar gaan we voor?

Dit is het stevige fundament waarop onze school is gebouwd.

Vanuit deze traditie bepalen wij onze visie voor de toekomst.

Waar githo nijlen in het prille begin als diamantschool tegemoet kwam aan de noden van de toenmalige arbeidsmarkt is de huidige focus op wetenschap, technologie, techniek, moderne talen en ondernemen een duidelijk antwoord op de actuele vraag van de arbeidsmarkt.
Dit is dan ook de maatschappelijke rol die githo nijlen op zich wil nemen.

Waar gaan we voor?

Hey jij daar
Ken je onze school al?
Het is een school
voor wetenschap, technologie, techniek, moderne talen en ondernemen
die nauwe contacten onderhoudt met de lokale gemeenschap,
partnerbedrijven,
hogescholen en universiteiten.
Wij willen een evenwichtige omgeving vormen
waar de afspraken duidelijk zijn
waar je jezelf kan zijn
en waar er echt samengeleefd wordt
wij willen samen met jou
jouw interesses verder ontdekken
en je begeleiden op de beste weg voor jou
richting arbeidsmarkt of hoger onderwijs.
Je stimuleren om over leerjaren en studierichtingen heen
samen te werken,
elkaar te ontmoeten en te leren kennen
en gaandeweg sociale vaardigheden te ontwikkelen
die in je verdere leven
zowel op je werk als in je vrije tijd
van onschatbare waarde zullen zijn.