Voor wie?

Ben je geïnteresseerd in studeren in het algemeen en in wiskunde, wetenschappen en technologie in het bijzonder? Dan is Technologische Wetenschappen (TW) beslist iets voor jou. Let wel: in deze studierichting werk je niet met je handen maar met je hoofd! We zoeken dus jongeren die graag studeren en die nu al weten dat ze later aan universiteit of hogeschool willen gaan verder studeren. Ben jij een gemotiveerde en bovendien geïnteresseerde leerling? Dan kan deze boeiende opleiding voor jou beginnen!

Profielomschrijving

Technologische Wetenschappen (TW) is een technisch-wetenschappelijke doorstroomrichting. Zij wil naast een ruime algemene vorming een overwegend theoretische studie van de industriële technologie bieden. De technische vorming is niet op een onmiddellijke specialisatie gericht, maar steunt op een algemeen wetenschappelijke basis, met bijzondere aandacht voor de wiskundige vorming. Vermits het vak wiskunde in de tweede graad, maar vooral in de derde graad een zeer belangrijke plaats inneemt, zijn een goede wiskundige basis en inzicht wenselijk.

Toekomstmogelijkheden

Deze typische doorstroomrichting is de meest theoretische en de minst praktijkgerichte binnen de wetenschappelijke sector. Ze is dan ook in wezen bedoeld als voorbereiding op hogere studies b.v. ingenieursopleiding, master in o.a. wiskunde, informatica, fysica en chemie, …
1e & 2e leerjaar van de 2e graad TSO
Technologische Wetenschappen (3TW - 4TW)
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer2 u.
Aardrijkskunde1 u.
Biologie1 u.
Chemie2 u.
Engels2 u.
Frans3 u.
Fysica1 u.
Geschiedenis1 u.*
Informatica0 u. - 1 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Nederlands4 u.
Wiskunde4 u.
Wiskunde STEM2 u.
Toegepaste wetenschappen en engineering8 u.
Focus Pedagogisch Project1 u. - 0 u.
Totaal lestijdenpakket per week:34 u.
* keuze om dit vak 1 u. per week in het Nederlands of in het Engels te volgen (vanaf schooljaar 2024-2025)
1e & 2e leerjaar van de 3e graad TSO
Technologische Wetenschappen & Engineering (5TW - 6TW)
Aardrijkskunde1 u.
Biologie2 u. - 0 u.
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer2 u.
Engels2 u.
Frans2 u.
Geschiedenis1 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Nederlands2 u. - 3 u.
Wiskunde8 u.
Industriële wetenschappen7 u.
Toegepaste chemie2 u.
Toegepaste fysica1 u. - 2 u.
Toegepaste informatica1 u.
Totaal lestijdenpakket per week:33 u.