Natuurwetenschappen STEM // Moderne Talen (3NW - 4NW)

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Wist je trouwens dat je in de derde graad in onze school naast Frans en Engels ook kan proeven van Duits en Spaans?

Je krijgt in de 2e graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde. In Wetenschappen STEM wordt dit uitgebreid naar 5u.

De studierichting Natuurwetenschappen STEM // Moderne Talen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen, biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijke proces aan.

Daarnaast leer je in Natuurwetenschappen STEM // Moderne Talen programmeren, CAD-tekenen en 3D-ontwerpen.

Door de uitrusting van onze labo's en de specifieke kwalificaties van ons lerarenteam (niet zelden ingenieurs) kunnen we optimaal focussen op STEM, ook in ASO. Daar maken we het verschil met de ons omliggende ASO-scholen.

Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema's die aanleunen bij de behandelende leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit

 

1e & 2e leerjaar van de 2e graad ASO
Natuurwetenschappen STEM // Moderne Talen (3NW - 4NW)
Aardrijkskunde1 u.
Biologie2 u.
Chemie2 u.
Economie0 u. - 1 u.*
Engels3 u.
Frans4 u.
Fysica2 u.
Geschiedenis2 u. - 1 u.*
Levensbeschouwing2 u.
Lichamelijke Opvoeding2 u.
Nederlands4 u.
Wetenschappen STEM (seminarie)2 u.
Informatica1 u. - 0 u.*
Wiskunde5 u.
Focus Pedagogisch Project0 u. - 1 u.*
Expressie leefsleutels0 u. - 1 u.*
Totaal lestijdenpakket per week:32 u.
* 3NW - 4NW

Wat kan je later studeren?

Als je voor een 3e graad Wetenschappen-Wiskunde kiest, dan heb je later een ruime keuze aan studiemogelijkheden. Zo kan je bv. een typisch wetenschappelijke vervolgopleiding kiezen zoals een master fysica, chemie of biologie. Ook farmaceutische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, biomedische wetenschappen, e.d. behoren uiteraard tot de mogelijkheden.

Je kan evengoed beslissen om een andere richting uit te gaan: architectuur, informatica, handelsingenieur, rechten, psychologie, ja zelfs geneeskunde! Eén ding staat vast: in een maatschappij als de onze zal er altijd werk zijn voor pientere wetenschappers.

Ook als je voor een 3e graad Moderne Talen-Wetenschappen opteert, zijn de verdere doorstromingsmogelijkheden zeer uitgebreid. Denk aan professionele bachelors zoals onderwijs, toegepaste taalkunde, ergotherapie... Je kan ook kiezen voor een academische bachelor: een managementopleiding, rechten, talen, logopedische en audiologische wetenschappen, journalistiek, communicatiewetenschappen, geologie...

Op 1 september 2022 willen wij starten met het eerste leerjaar van de derde graad Moderne Talen-Wetenschappen, zodat deze leerlingen in schooljaar 2023-2024 in deze studierichting kunnen afstuderen.

Met onderstaande tabellen willen we een concreet beeld schetsen over hoe we in githo nijlen dit sterke ASO-verhaal uitdragen in de derde graad.

1e & 2e leerjaar van de 3e graad ASO
Wetenschappen-Wiskunde (5WW - 6WW)
Aardrijkskunde1 u.
Biologie 2 u.
Chemie2 u.
Engels2 u.
Frans3 u.
Duits0 u. of 2 u.*
Spaans0 u. of 2 u.*
Fysica2 u.
Geschiedenis2 u.
Levensbeschouwing2 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Nederlands4 u.
STEM (seminarie)2 u.
Wiskunde6 u. of 8 u.*
 
Totaal lestijdenpakket per week:32 u.
* keuze uit:
- 8 u. wiskunde
- 6 u. wiskunde gecombineerd met 2 u. Duits of 2u. Spaans
1e & 2e leerjaar van de 3e graad ASO
Moderne Talen-Wetenschappen (5MW - 6MW)
Vanaf schooljaar 2022-2023
Aardrijkskunde1 u.
Biologie 2 u.
Chemie2 u.
Duits2 u.
Engels3 u.
Frans4 u.
Fysica2 u.
Geschiedenis2 u.
Levensbeschouwing2 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Nederlands4 u.
STEM (seminarie)0 u. of 2 u.*
Spaans0 u. of 2 u.*
Wiskunde4 u.
Totaal lestijdenpakket per week:32 u.
* keuze uit:
- 2 u. Spaans
- 2 u. STEM (seminarie)