Bedrijf & Organisatie + CTA (BO)

Profielomschrijving

De studierichting Bedrijf & Organisatie + CTA wil vooral leerlingen aanspreken die belangstelling tonen voor zowel communicatief taalgebruik en IT als voor de commerciële wereld van kopen en verkopen. Tijdens de lessen bedrijfseconomie maak je kennis met de onderneming en haar omgeving.

 

Toekomstmogelijkheden

Bedrijf & Organisatie + CTA in de 2e graad bereidt je voor op de polyvalente studierichting Commerciële Organisatie + CTA in de derde graad. Deze studiekeuze biedt je een goede voorbereiding op het economisch hoger onderwijs en leidt je anderzijds op voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsdiensten of in de dienstensector.

Commercieel Technisch Adviseur (CTA)

Ook bij deze studiekeuze is de link met STEM-onderwijs niet ver weg. Meer dan 2/3 van de groothandelsbedrijven commercialiseren producten met technische kenmerken. Het uitgebreide takenpakket van de vertegenwoordigers van zulke bedrijven kende de laatste jaren een verschuiving van louter verkoopsactiviteiten naar eerder commercieel-adviserende taken. Meer en meer spreekt men dan ook over een adviseur.

 

Voor bedrijven die technische producten op de markt brengen, spreekt het voor zich dat zij technisch geschoolde medewerkers zoeken. Het vinden van deze “technische vertegenwoordigers” lijkt voor sommige bedrijven een zoektocht naar “de witte raaf”.

Binnen het onderwijs wordt een breed gamma aan technische opleidingen aangeboden maar de link naar een commercieel beroep wordt hier evenwel niet gemaakt.

De opleiding tot Commercieel Technisch Adviseur wil onze leerlingen bijkomend bekwamen in het commerciële luik. Commercieel Technisch Adviseurs gaan meewerken en –denken op diverse afdelingen zoals bv. de technische aan- en verkoopdienst (binnen- en/of buitendienst), customer service, technische fieldsupport, accountmanager, …

1e & 2e leerjaar van de 2e graad TSO
Bedrijf & Organisatie + CTA (3BO - 4BO)
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer2 u.
Aardrijkskunde1 u.
Engels3 u.
Frans3 u.
Geschiedenis1 u.*
IT2 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Natuurwetenschappen1 u. - 2 u.
Nederlands4 u.
Wiskunde3 u.
Bedrijfseconomie6 u.
Opleiding tot "Commercieel Technisch Adviseur"1 u.
Focus Pedagogisch Project1 u. - 0 u.
Uitbreiding algemene vorming0 u. of 2 u.**
Wiskunde1 u.
Frans1 u.
Uitbreiding CTA & IT0 u. of 2 u.**
Opleiding tot "Commercieel Technisch Adviseur"1 u.
IT1 u.
Totaal lestijdenpakket per week:32 u.
* keuze om dit vak 1 u. per week in het Nederlands of in het Engels te volgen (vanaf schooljaar 2024-2025)
** keuze uit differentiatiepakketten uitbreiding algemene vorming of CTA
1e & 2e leerjaar van de 3e graad TSO
Commerciële Organisatie + CTA (5CO - 6CO)
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer2 u.
Engels2 u.
Frans2 u.
Geschiedenis1 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Nederlands2 u.
Wetenschappen1 u.
Wiskunde3 u.
Bedrijfseconomie
(Administratie, Distributie, Logistiek,
Internationale handel, Recht en Bedrijfsbeheer)
8 u.
Zakelijke communicatie1 u.
Zakelijke communicatie Engels1 u.
Zakelijke communicatie Frans1 u.
IT2 u.
Opleiding tot "Commercieel Technisch Adviseur"2 u.
Algemene vorming0 u. of 2 u.**
Wiskunde1 u.
Frans1 u.
Spaans0 u. of 2 u.**
Duits0 u. of 2 u.**
Totaal lestijdenpakket per week:32 u.
* keuze uit 2 u. algemene vorming, 2 u. Spaans of 2 u. Duits. Een leerling kan, in overleg met de titularis, er ook voor kiezen om meerdere keuze-opties in het rooster op te nemen, in dit geval volgt de leerling 34 u. (of 36 u.) les.