Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen (BW)

Droom je van een toekomst als laborant, researcher, uitvinder, bedrijfsleider, biochemicus, chemisch procesoperator, milieubeheerder, een job in de farmaceutische sector, leraar wetenschappelijke vakken en nog zo veel meer? Na het volgen van de studierichting Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen liggen er tal van mogelijkheden voor je open.

Een nieuwe studierichting!

Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen is een gloednieuwe studierichting! Als je in schooljaar 2020-2021 kiest voor onze school, kan je de richting Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen volledig doorlopen. Hiervoor schrijf je best in voor de optie STEM-Wetenschappen (1W). In het tweede jaar zijn zowel de optie STEM-Wetenschappen & Moderne Talen (2WM) als de optie STEM-Technologische Wetenschappen (2TW) logische keuzes om in het eerste jaar van de 2e graad in te stromen in de nieuwe studierichting Biotechnologische STEM-Wetenschappen. In de 3e graad kan je vervolgens opteren voor Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen, waar we je grondig voorbereiden op universiteit of hogeschool.

In schooljaar 2021-2022 starten we met het derde jaar Biotechnologische STEM-Wetenschappen. Vervolgens wordt de richting Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen trapsgewijs verder uitgebouwd. Dit betekent dat de eerste leerlingen uit deze richting in schooljaar 2024-2025 zullen afstuderen. Deze leerlingen zitten momenteel in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs en zullen als eersten deze nieuwe studierichting kunnen volgen.

Biotechnologie en Chemie, wat houdt dat eigenlijk in?

De studierichting Biotechnologische STEM-Wetenschappen in de 2e graad en Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen in de 3e graad biedt je een blik in de wondere wereld van biotechnologie en chemie.
Wat houdt dit nu eigenlijk precies in?

Chemie

De wetenschap die doordringt tot op het niveau van moleculen en atomen op zoek naar verklaringen. Bijna alles in het leven rondom jou is chemie. Wist je bijvoorbeeld dat:

→ het zonder chemie niet mogelijk is om water te zuiveren en drinkbaar water te maken?

→ chemie een belangrijke rol speelt in energieproductie en -opslag (zonnepanelen, windturbines, elektrische auto’s, …).

Biotechnologie of ‘biotech’

De wetenschap die biologische kennis inzet voor maatschappelijke doeleinden. Wist je bijvoorbeeld dat:

bioplastic van visafval en rode algen een milieuvriendelijk alternatief biedt voor traditioneel plastic. Na een zestal weken in de composthoop thuis is het materiaal weg!

→ er volop onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van bacteriën in architectuur en design, bv. om milieuvriendelijk isolatiemateriaal te produceren.

De studierichting Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen combineert een sterke wetenschappelijke kennis van biologie, chemie en fysica met de nodige ruimte voor toegepast wetenschappelijk onderzoek, waarbij maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en recyclage aan bod komen.

Profielomschrijving

Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen is een doorstroomrichting, wat betekent dat het doel is om na het secundair onderwijs verder te studeren vooraleer de arbeidsmarkt te betreden. Dit kan via het hoger onderwijs in een hogeschool of universiteit (professionele bachelor of academische bachelor/masteropleiding) of via het volgen van een SE-n-SE (secundair na secundair).

Secundair na secundair (SE-n-SE) Chemische Procestechnieken

En ook daar willen wij een rol in spelen. Om het verhaal helemaal compleet te maken gaan we in schooljaar 2025-2026 van start met de SE-n-SE Chemische Procestechnieken. Dit wil dus zeggen dat onze leerlingen de mogelijkheid krijgen om na het behalen van het diploma secundair onderwijs zich binnen onze school verder te specialiseren tot Chemisch Procesoperator (= kwaliteitsbewaker van een procesinstallatie in een chemisch bedrijf). Deze opleiding van één jaar is inhoudelijk een combinatie van wetenschap, technologie en procestechniek. Enkel in een STEM-domeinschool als de onze is deze combinatie mogelijk. Er is in de bedrijfswereld een enorme vraag naar procesoperators, waardoor deze opleiding een garantie is op werkzekerheid.

Waarom deze stap?

Verdere uitbouw STEM-domeinschool: ons doel is om alle meisjes en jongens met interesse voor wetenschappen, techniek en marketing vanaf het eerste jaar een breed studieaanbod aan te bieden, om vervolgens op hun eigen niveau en in het eigen interesseveld de volledige secundaire schoolloopbaan in onze school te doorlopen. Door de oprichting van de doorstroomrichtingen Wetenschappen-Wiskunde (ASO) en Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen (TSO) verhogen we de kansen van onze leerlingen om op een vlotte manier hun volledige schoolloopbaan in onze school af te leggen.

Vraag hoger onderwijs en bedrijfswereld: de oprichting van deze nieuwe richting kwam er op uitdrukkelijke vraag van het hoger onderwijs en de bedrijfswereld. Zij snakken naar wetenschappelijk en technologisch opgeleide studenten en arbeidskrachten. Hierdoor zijn we er van overtuigd dat deze richting bijkomend mooie toekomstmogelijkheden biedt voor onze leerlingen.

Eén van de belangrijkste doelstellingen uit het STEM-actieplan van de Vlaamse Overheid is het inzetten op een stijgend aantal meisjes in STEM-opleidingen. Bovendien wordt er ook in de bedrijfswereld uitdrukkelijk om deze diversiteit gevraagd. De richting Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen is een zeer aantrekkelijke studierichting voor jongens én meisjes.

Tal van redenen om vol enthousiasme deze nieuwe stap te zetten!

Kom alles over deze nieuwe studierichting te weten op onze:

  • Info-bubbel-avonden 12-jarigen
  • Opendeurdag (pinkstermaandag 24 mei 2021)
1e & 2e leerjaar van de 2e graad TSO
Biotechnologische STEM-Wetenschappen (3BW - 4BW)
Vanaf schooljaar 2021-2022
Aardrijkskunde1 u.
Biologie2 u.
Chemie2 u.
Economie0 u. - 1 u.*
Engels2 u.
Frans3 u.
Fysica1 u.
Geschiedenis1 u.
Informatica1 u. - 0 u.*
Informatica STEM1 u.
Levensbeschouwing2 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Nederlands4 u.
STEM - Biotechnologische Wetenschappen6 u.
Wiskunde4 u.
Totaal lestijdenpakket per week:32 u.
* 3BW - 4BW
1e & 2e leerjaar van de 3e graad TSO
Biotechnologische & Chemische STEM-Wetenschappen (5BW - 6BW)
Vanaf schooljaar 2023-2024
Aardrijkskunde1 u.
Biologie2 u.
Chemie2 u.
Economie1 u. - 0 u.*
Engels2 u.
Frans3 u.
Fysica1 u.
Geschiedenis1 u.
Levensbeschouwing2 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Nederlands4 u.
STEM - Biotechnologische & Chemische Wetenschappen7 u. - 8 u.*
Wiskunde4 u.
Totaal lestijdenpakket per week:32 u.
* 5BW - 6BW