gips4vips 2012

geplaatst in: Topprestaties

Suzuki schonk het githo gratis een aantal scootermotoren die omwille van een te poreus oliecarter niet door de eigen controle raakten. Jethro Lambrechts, Bryan Terryn, Ben Van den Bulck en Brent Van Herck, allen zesdejaarsleerlingen uit onze studierichting Auto bso, namen het cadeau maar wat graag aan.

gip4vips 2011-2012Eén motor werd onderdeel per onderdeel uit mekaar gehaald waarbij er van elke stap foto’s werden genomen. Deze werden nadien gebundeld in een fotohandleiding waardoor zelfs leken in staat zouden moeten zijn om een dergelijke Suzukimotor volledig te demonteren en nadien uiteraard ook te hermonteren.

Een andere benzinemotor werd niet alleen voorzien van een elektrische aandrijving, er werd ook een dwarsdoorsnede van gemaakt waardoor alle bewegende onderdelen binnenin de motor zichtbaar worden. Alvast een knap staaltje vakmanschap dat bovendien als didactisch materiaal kan worden gebruikt voor toekomstige studenten Auto van het githo. Of van aanschouwelijk onderwijs gesproken!

logo g4v Ook de vakjury van gips4vips was danig onder de indruk! gips4vips is overigens een netoverschrijdende, provinciale scholenwedstrijd voor zesde- en zevendejaarsleerlingen uit het technisch en beroepssecundair onderwijs uit de studiegebieden “auto”, “koeling & warmte” en “mechanica-elektriciteit”.

Tijdens de prijsuitreiking werden onze leerlingen in de categorie bso beloond met een knappe 2e plaats. De school kreeg 1000 euro, te besteden aan technologisch materiaal; de leerlingen zelf mochten 500 euro onder elkaar verdelen.

Proficiat Jethro, Bryan, Ben en Brent!