Informatieavond 2013

geplaatst in: Infomomenten

Tijdens onze informatieavond van woensdag 23 januari 2013 loodsten wij 12-jarigen en hun ouders doorheen de structuur van het secundair onderwijs in het algemeen en de studiemogelijkheden binnen het githo in het bijzonder. Er werd onder meer ingezoomd op onze optie “Technologie & Marketing” binnen het 1e leerjaar A. Ook de klemtonen binnen ons opvoedingsproject én onze leerlingenbegeleiding werden toegelicht.

Tussendoor werden er beeldmontages getoond van enerzijds de onthaalweek en anderzijds de geïntegreerde werkperioden. Er werd m.a.w. aan de hand van prachtig beeldmateriaal een chronologische weergave getoond van een githo-schooljaar in beeld.

Na de vragenrubriek konden ouders en hun kinderen terecht bij de verschillende studiewijzershops. Velen maakten hiervan dankbaar gebruik om onder meer lessenroosters en andere schoolinfo op te halen.