Solidariteit: 2-in-1-actie 2013

geplaatst in: Activiteiten

Onze school zet jaarlijks verscheidene solidariteitsacties op touw. We beogen hiermee telkens twee doelen nl. het aanwakkeren van de sociale betrokkenheid bij jongeren én het inzamelen van geld voor een goed doel.

Op dinsdag 1 oktober 2013 hebben alle zesdejaarsleerlingen van onze school zich een ganse werkdag ten dienste gesteld van minderbedeelden en hulpbehoevenden uit de naaste omgeving. Onder het motto “2 vliegen in 1 klap” hielpen zij ter plaatse niet alleen mensen en organisaties, zij lieten zich hiervoor per werkuur ook nog eens sponsoren door familie, vrienden en sympathisanten.

2-in-1-actie 2012 002
opruimingswerken: hard labeur
2-in-1-actie 2012 003
onkruid wieden
2-in-1-actie 2012 004
rolstoel wassen
2-in-1-actie 2012 005
tafels poetsen