Ons brede aanbod van studierichtingen die voorbereiden op het hoger onderwijs, diverse richtingen die een dubbel doel (hoger onderwijs/arbeidsmarkt) hebben en meerdere richtingen die rechtstreeks voorbereiden op de arbeidsmarkt maakt dat wij ons een STEM-domeinschool (ASO-TSO-BSO) mogen noemen. Het grote voordeel van een brede domeinschool is dat de polyvalentie zeer groot is. Leerlingen kunnen proeven van alle facetten en op die manier zelf hun traject binnen het secundair onderwijs kiezen en vormgeven en dit over een brede waaier aan studierichtingen gaande van heel abstract, zuiver theoretisch over theoretisch/praktisch naar heel praktisch.

Of een leerling nu knap is met het hoofd of voornamelijk vaardig met de handen, alle talenten kunnen ten volle ontwikkeld worden. Zo kunnen ze de komende jaren volop ontdekken waar deze talenten liggen en deze ten volle ontplooien zonder hiervoor hun eigen vertrouwde omgeving en hun vrienden te moeten verlaten.

De te behalen eindtermen worden in een domeinschool op een veel projectmatigere manier aangeboden dan in een doorsnee school voor doorstroomonderwijs. Een domeinschool als de onze is immers uitgerust met STEM-lokalen en werkhuizen, wat het toepassen van de leerstof via projecten en practicums mogelijk maakt.

Uniek aan het concept van een domeinschool is dat er een soort micromaatschappij ontstaat die enorm hard lijkt op de “échte wereld”. Toekomstige architecten en ingenieurs delen immers de speelplaats met 3D-tekenaars, aannemers, elektriciens en schrijnwerkers in spe. Bioingenieurs in wording delen de speelplaats met toekomstige laboranten en procesoperators. Hierdoor ontstaan er onbewust netwerken die later enorm van pas kunnen komen. Tijdens oud-leerlingenavonden hebben we al vaak mooie verhalen te horen gekregen van succesvolle professionele samenwerkingsverbanden die ontsproten zijn op onze schoolbanken.

Als school trachten we hier ook bewust op in te spelen met ons programma githo@work waarbij we leerlingen van verschillende studiejaren en -richtingen bij elkaar brengen om samen één groot project uit te werken.

Om dergelijke projecten te doen slagen, is er veel overleg nodig. Zo leren onze leerlingen over leerjaren en studierichtingen heen met elkaar communiceren. Onze toekomstige ingenieurs kunnen hun ontwerp meteen toetsen aan de werkelijkheid. Onze toekomstige technici kunnen hun vakmanschap tonen in een zeer realistisch project. Onze toekomstige ondernemers en verkopers bedenken publicitaire campagnes. Zo worden er vaardigheden ontwikkeld die ze ook in hun verdere carrière zeker kunnen toepassen. Enkel in een domeinschool zijn dergelijke samenwerkingsverbanden mogelijk!