Gedaan met keuzestress!

Sinds het schooljaar 2016-2017 heeft githo nijlen het studieaanbod vanaf de eerste graad verbreed. De school komt hiermee tegemoet aan twee belangrijke noden die verwerkt zitten in de onderwijshervormingen van het secundair onderwijs.

Enerzijds de oriëntatie van 12-jarigen bij de overstap van lagere naar secundaire school (nog) verbeteren.

Anderzijds volop inzetten op het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Jongeren moeten bewust (durven) kiezen voor de verdere ontwikkeling en ontplooiing van hun talenten, los van de klassieke scholenindeling. Wie kiest voor een domeinschool wetenschap en techniek, hoeft niet direct te beslissen hoe theoretisch, technisch of praktisch zijn/haar studieloopbaan zal verlopen.
Later naar universiteit of hogeschool om verder te studeren (=doorstroom) of meteen naar de werkvloer (=arbeidsmarktgericht): nog tijd zat om te beslissen!

Maar één ding is zeker: elke studierichting in diezelfde domeinschool heeft in zich die kern van wetenschap en techniek!

Meerwaarde STEM-onderwijs?

Klassieke ASO-scholen bieden weliswaar de S(Science) en de M(Mathematics) uit het letterwoord STEM aan, githo nijlen maakt het plaatje compleet met de T (Technology) en de E (Engineering).

Vanaf 12 jaar zitten jongens én meisjes die interesse hebben in en aanleg hebben voor wiskunde, exacte wetenschappen, technologie en marketing, engineering, … op hun plek in githo nijlen, dé domeinschool voor wetenschap en techniek.
En dit zonder hypotheek op verder studeren! Bovendien vormen de nauwe banden met het bedrijfsleven een extra troef!

ASO!

De studierichting Wetenschapppen-Wiskunde (ASO) werd stapsgewijs uitgebouwd. Geïnteresseerde jongens en meisjes stappen bij voorkeur in het 1e leerjaar A STEM-Wetenschappen (1W) in, overigens een volwaardig alternatief voor 1A-Latijn!

Vanaf het schooljaar 2017-2018 werd het studieaanbod in de eerste graad uitgebreid met het 2e leerjaar Moderne Talen & Wetenschappen (2MW), 2e graad Natuurwetenschappen (3NW-4NW) en de 3e graad Wetenschappen-Wiskunde (5WW-6WW).

Dit jaar hebben we het vijfde jaar ingericht, volgend jaar zal onze ASO-richting dus volledig uitgebouwd zijn.