Gedaan met keuzestress!

Sinds het schooljaar 2016-2017 heeft githo nijlen het studieaanbod vanaf de eerste graad verbreed. De school komt hiermee tegemoet aan twee belangrijke noden die verwerkt zitten in de onderwijshervormingen van het secundair onderwijs.

Enerzijds de oriëntatie van 12-jarigen bij de overstap van lagere naar secundaire school (nog) verbeteren.

Anderzijds volop inzetten op het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Jongeren moeten bewust (durven) kiezen voor de verdere ontwikkeling en ontplooiing van hun talenten, los van de klassieke scholenindeling. In een domeinschool voor wetenschap, technologie en techniek krijg je hiervoor alle kansen. Pientere wetenschappers met interesse voor taal kunnen door de uitbouw van de richting Moderne Talen-Wetenschappen hun talenten volop ontplooien binnen onze school. Wist je dat je in de derde graad in onze school naast Frans en Engels ook kan proeven van Duits en Spaans?

Je hoeft dus niet direct te beslissen hoe theoretisch, technisch of praktisch jouw studieloopbaan zal verlopen. Later naar universiteit of hogeschool om verder te studeren (=doorstroom) of meteen naar de werkvloer (=arbeidsmarktgericht): nog tijd zat om te beslissen!

Meerwaarde STEM-onderwijs?

Klassieke ASO-scholen bieden weliswaar de S(Science) en de M(Mathematics) uit het letterwoord STEM aan, githo nijlen maakt het plaatje compleet met de T (Technology) en de E (Engineering).

Vanaf 12 jaar zitten jongens én meisjes die interesse hebben in en aanleg hebben voor wiskunde, exacte wetenschappen, technologie en marketing, engineering, … op hun plek in githo nijlen, dé domeinschool voor wetenschap, technologie en techniek.

En dit zonder hypotheek op verder studeren! Bovendien vormen de nauwe banden met het bedrijfsleven een extra troef!

ASO!

Naast Wetenschapppen-Wiskunde (ASO) wordt ook de studierichting Moderne Talen-Wetenschapppen (ASO) stapsgewijs uitgebouwd. Geïnteresseerde jongens en meisjes stappen bij voorkeur in het 1e leerjaar A STEM-Wetenschappen & Moderne Talen (1WM) of STEM-Wetenschappen & Technologie (1WT) in, overigens volwaardige alternatieven voor 1A-Latijn!

Op 1 september 2022 willen wij starten met het eerste leerjaar van de derde graad Moderne Talen-Wetenschapppen, zodat deze leerlingen in schooljaar 2023-2024 in deze studierichting kunnen afstuderen. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Overheid.