Profielomschrijving & Toekomstperspectieven

Met het oog op het verwerven van het ‘Diploma Secundair Onderwijs’ worden 16 uren algemene vorming gemeenschappelijk ingericht. Bovendien wordt het ‘Getuigschrift over de basiskennis van het Bedrijfsbeheer’ toegekend aan de leerlingen die het programma toegepaste economie (bedrijfsbeheer) beheersen. Dit stelt hen later in staat als zelfstandige hun beroep uit te oefenen.

De technische vorming komt geïntegreerd aan bod tijdens de 17 uren praktijk:

  • in de optie Industriële Elektriciteit (7EB) wordt hierbij vooral de kennis van sturings- en automatiseringstechnieken voor industriële installaties uitgediept. Veel aandacht gaat tevens naar het zelfstandig kunnen uitvoeren van opdrachten en herstellen van defecten;
  • in de optie Auto-elektriciteit (7AB) wordt vooral de nadruk gelegd op voertuigtechniek en auto-elektronica;
  • in de optie Industriële houtbewerking (7HB) staat het volledig zelfstandig verwerken van totaalopdrachten centraal. Bovendien komt de module kunststofschrijnwerk (pvc) uitvoerig aan bod.

Lestijdenpaketten

3e leerjaar van de 3e graad BSO
Gemeenschappelijke vorming:
Godsdient of niet-confessionele zedenleer2u.
Frans2u.
Project Algemene Vakken6u.
Lichamelijke opvoeding2u.
Ondernemend project1u.
Vakken van de studierichting:
Elektriciteit (7EB)
Praktijk + geïntegreerde technische vorming14u.
Stages4u.
Projecten1u.
Autotechnieken (7AB)
Praktijk + geïntegreerde technische vorming14u.
Stages4u.
Projecten1u.
Houtbewerking (7HB)
Praktijk + geïntegreerde technische vorming14u.
Stages4u.
Projecten1u.
Totaal lestijdenpakket per week:32 u.