Profielomschrijving

De studierichting Ondernemen & Marketing wil vooral leerlingen aanspreken die belangstelling tonen voor zowel communicatief taalgebruik en IT als voor de commerciële wereld van kopen en verkopen. Tijdens de lessen bedrijfseconomie maak je kennis met de onderneming en haar omgeving.

ni

Commercieel Technisch Adviseur

Meer dan 2/3 van de groothandelsbedrijven commercialiseren producten met technische kenmerken. Het uitgebreide takenpakket van de vertegenwoordigers van zulke bedrijven kende de laatste jaren een verschuiving van louter verkoopsactiviteiten naar eerder commercieel-adviserende taken. Meer en meer spreekt men dan ook over een adviseur.

mkt2

Voor bedrijven die technische producten op de markt brengen, spreekt het voor zich dat zij technisch geschoolde medewerkers zoeken. Het vinden van deze “technische vertegenwoordigers” lijkt voor sommige bedrijven een zoektocht naar “de witte raaf”.

Binnen het onderwijs wordt een breed gamma aan technische opleidingen aangeboden maar de link naar een commercieel beroep wordt hier evenwel niet gemaakt.

De opleiding tot Commercieel Technisch Adviseur wil handels-leerlingen bijkomend bekwamen in het commerciële luik.

mkt

 

Toekomstmogelijkheden

Ondernemen en Marketing is een polyvalente studierichting die enerzijds voorbereidt op het economisch hoger onderwijs en anderzijds opleidt voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsdiensten of in de dienstensector.

Commercieel Technisch Adviseurs gaan meewerken en –denken op diverse afdelingen zoals bv. de technische aan- en verkoopdienst (binnen- en/of buitendienst), customer service, technische fieldsupport, accountmanager, …

 

1e & 2e leerjaar van de 3e graad TSO
Ondernemen & Marketing (5 O&M - 6 O&M)
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer2 u.
Engels2 u.
Frans3 u.
Geschiedenis1 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Nederlands2 u.
Spaans2 u.
Wetenschappen1 u.
Wiskunde3 u.
Bedrijfseconomie
(Administratie, Distributie,
Logistiek, Internationale handel,
Recht en Bedrijfsbeheer)
8 u.
Zakelijke communicatie1 u.
Zakelijke communicatie Engels1 u.
Zakelijke communicatie
Frans
1 u.
IT2 u.
Opleiding tot
"Commercieel Technisch Adviseur"
2 u.
Totaal lestijdenpakket per week:33 u.