MOTIVATIE-attest

geplaatst in: Evenementen, Infomomenten

affiche M-attest 50

 

Als school hechten we naast intellectuele en technische kwalificaties ook veel belang aan persoonlijkheidsvorming. Deze focus leidt reeds decennia lang tot een doordachte en gerichte opvolging van de sociale vaardigheden van onze leerlingen.

De attitudes en sociale vaardigheden die nagestreefd worden bereiden onze leerlingen voor op de professionele attitudes die de arbeidsmarkt vooropstelt. Om de afstemming tussen beide zo actueel mogelijk te houden, stellen we de bedrijven waarmee wij samenwerken op regelmatige basis de volgende vraag: “Welke attitudes moet een schoolverlater voor u bezitten, alvorens u hem/haar aanwerft?”. Uit de laatste bevraging komt een duidelijke top 5 naar voor:

STIPTHEID;
WERKWILLIGHEID;
LEERGIERIGHEID;
INITIATIEF NEMEN;
TEAMPLAYER.

Dit sluit dus naadloos aan op onze schooldoelen betreffende sociale vaardigheden. Op deze attitudes begeleiden en coachen wij immers onze leerlingen, meer bepaald tijdens hun:

alledaagse schoolbeleving;
projecten en reizen;
GIP;
stage.

Als blijkt dat leerlingen op één van de 5 attitudes extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben, dan worden ze in de derde graad individueel begeleid door een MOTIVATIE-coach, die hen op maat de nodige extra impulsen zal geven.

In overleg met onze partner-bedrijven bekronen we het project sociale vaardigheden met een heus MOTIVATIE-attest! Alle afstuderende leerlingen uit een richting die rechtstreeks toegang geeft tot de arbeidsmarkt en die hebben aangetoond dat ze de nodige professionele attitudes onder de knie hebben kunnen dit attest in handen krijgen. Dit gegeerde attest maakt potentiële werkgevers duidelijk dat de houder ervan beschikt over professionele attitudes zoals stiptheid, werkwilligheid, initiatief nemen, leergierigheid en teamplayer. Bij sollicitaties betekent dit alvast een extra troef om aangeworven te worden!

Een aantal trotse partners in de “picture”:

Clockaerts
    
Tendotools
    
Tuincentrum Hens
    
Mabo Lifting
    
Kerkstoel