Natuurwetenschappen STEM (3NW - 4NW)

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Wist je trouwens dat je in de derde graad in onze school naast Frans en Engels ook kan proeven van Duits en Spaans?
Je krijgt in de 2e graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde. In Wetenschappen STEM wordt dit uitgebreid naar 5u.

De studierichting Natuurwetenschappen STEM biedt je een flink pakket positieve wetenschappen, biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijke proces aan.
Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema's die aanleunen bij de behandelende leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit

 

Daarnaast leer je in Natuurwetenschappen STEM programmeren, CAD-tekenen en 3D-ontwerpen.

prg

Door de uitrusting van onze labo's en de specifieke kwalificaties van ons lerarenteam (niet zelden ingenieurs) kunnen we optimaal focussen op STEM, ook in ASO. Daar maken we het verschil met de ons omliggende ASO-scholen.

1e & 2e leerjaar van de 2e graad ASO
Natuurwetenschappen STEM (3NW - 4NW)
Aardrijkskunde1 u.
Biologie2 u.
Chemie2 u.
Economie0 u. - 1 u.*
Engels3 u.
Frans4 u.
Fysica2 u.
Geschiedenis2 u. - 1 u.*
Levensbeschouwing2 u.
Lichamelijke Opvoeding2 u.
Nederlands4 u.
Wetenschappen STEM (seminarie)2 u.
Informatica1 u. - 0 u.*
Wiskunde5 u.
Focus Pedagogisch Project0 u. - 1 u.*
Expressie leefsleutels0 u. - 1 u.*
Totaal lestijdenpakket per week:32 u.
* 3NW - 4NW
1e & 2e leerjaar van de 3e graad ASO
Wetenschappen-Wiskunde (5WW - 6WW)
Aardrijkskunde1 u.
Biologie 2 u.
Chemie2 u.
Duits1 u. of 0 u.*
Engels2 u.
Frans3 u.
Fysica2 u.
Geschiedenis2 u.
Levensbeschouwing2 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Nederlands4 u.
STEM (seminarie)3 u. of 2 u.*
Wiskunde6 u. of 8 u.*
Totaal lestijdenpakket per week:32 u.
* keuze uit:
- 8 u. wiskunde
- 6 u. wiskunde gecombineerd met 1 u. Duits en 1 u. extra STEM (seminarie)