Ontdek onze school

De luchtfoto zoomt in op ons sportveld met omliggende blokken C, D, E
en onze ruime fietsenberging.

 

3D-model van het volledige schooldomein.
(klik in het linkse menu op “Model” en nadien op het pijltje om het in te klappen).

Ontdek ons studieaanbod

Binnen githo nijlen hebben we een ruime waaier aan studierichtingen binnen de 3 onderwijsdomeinen ASO, TSO en BSO. Om jou te helpen hebben we een duidelijke tabel gemaakt met alle studiemogelijkheden.

Deze tabel is interactief, klik op een studierichting die jij interessant vindt en ontdek filmpjes van onze leerlingen, 3D-beelden van vaklokalen en nog veel meer interessante informatie!

Ook onze nieuwe studierichting Biotechnologische & Chemische Wetenschappen en Wetenschappen-Wiskunde (ASO) kan je in de tabel vinden. De 1e en 2e graad van deze ASO-richting is reeds volledig uitgebouwd, op 1 september 2020 volgt het 1e leerjaar van de 3e graad.

Geniet van je ontdekkingstocht door ons studieaanbod!

Vanaf 1 september 2019 organiseren wij stapsgewijs ons studieaanbod volgens de nieuwe onderwijshervorming.
Dit model omvat 8 studiedomeinen en gaat uit van een getrapte – en dus meer gerichtestudiekeuze met een duidelijk doel: doorstromen naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide.

Dit schooljaar werd het eerste jaar van de eerste graad hervormd, in 2020-2021 het tweede jaar van de eerste graad, 2021-2022 eerste leerjaar tweede graad, enzovoorts. Na 6 jaar zal de hervorming volledig doorgevoerd zijn.

Leerlingen van de eerste graad zullen hun carrière volledig binnen de vernieuwde tabel vervolledigen.
Stroomt uw zoon of dochter in een hoger jaar in gelieve dan goed op te letten dat u de juiste tabel gebruikt.
Via deze link vindt u ons nog lopende studieaanbod, stapsgewijs afgebouwd vanaf schooljaar 2019-2020. Bij elke studierichting vindt u 3D-beelden en filmpjes van onze leerlingen!
De schooljaren staan telkens vermeld bij het leerjaar in de tabellen.