1e & 2e leerjaar van de 3e graad ASO
Wetenschappen-Wiskunde (5WW - 6WW)
Vanaf schooljaar 2020-2021
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer2 u.
Aardrijkskunde1 u.
Biologie 2 u.
Chemie2 u.
Duits1 u. of 0 u.
Engels2 u.
Frans3 u.
Fysica2 u.
Geschiedenis2 u.
Lichamelijke opvoeding2 u.
Nederlands4 u.
STEM3 u. of 2 u.
Wiskunde6 u. of 8 u.
Totaal lestijdenpakket per week:32 u.